Καινοτόμες εφαρμογές φυσικοθεραπείας

This is a fully english-speaking physiotherapy clinic

Η Φυσικοθεραπεία στην κρίση – Μύθοι και πραγματικότητα.

Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναγνωρισμένο ανεξάρτητο επάγγελμα υγείας, με σαφείς και οριοθετημένες αρμοδιότητες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες του δυτικού κόσμου. Οι αρχές άσκησης του επαγγέλματος καθορίζονται από τις υπάρχουσες νομικές διατάξεις σε κάθε κράτος ενώ γίνεται προσπάθεια να ανταποκρίνονται στην περιγραφή που δίνει η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας: “H φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα και πληθυσμούς, με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών.” Ειδικότερα, οι φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η λειτουργική ικανότητα απειλούνται από κακώσεις ή τραυματισμούς, παθήσεις ή διαταραχές, την...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και τα υπαρκτά προβλήματα

Η Φυσικοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά στην προσπάθεια μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας μέσα από την βελτίωση των παροχών, της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής παρέμβασης και γενικότερα της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η ελεύθερη πρόσβαση και η ελεύθερη επιλογή του επαγγελματία υγείας αποτελούν τη θεμέλια λίθο ενός δημοκρατικού και αποδοτικού συστήματος υγείας. Αντιμετώπιση των ξεπερασμένων υποδομών του συστήματος υγείας Θα πρέπει να προαχθεί η χρησιμοποίηση των ερευνητικών δεδομένων για την αναγνώριση των περισσότερο αποδοτικών κλινικών παρεμβάσεων με σχέσεις κόστους – αποτελέσματος. Επίσης να υπάρξει εναρμόνιση με τις διεθνώς τεκμηριωμένες κλινικές οδηγίες για τον περιορισμό της υπέρχρησης φαρμάκων και...

Διαβάστε περισσότερα