Η αθλητική Φυσικοθεραπεία αποτελεί εξειδικευμένο κλάδο της φυσικοθεραπευτικής επιστήμης και αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση τραυματισμών σε αθλητές και αθλούμενους.
Ο ρόλος του αθλητικού φυσικοθεραπευτή είναι πολύπλευρος και περιλαμβάνει:
-Πρόληψη – Αναγνώριση παραγόντων κινδύνου για έναν τραυματισμό, που δύναται να τροποποιηθούν και ο σχεδιασμός ενός θεραπευτικού πλάνου για τη διαχείριση τους

-Ενδελεχή λήψη ιστορικού – Καταγραφή ενός περιεκτικού ιστορικού του τρέχοντος τραυματισμού και πιθανών παρελθοντικών τραυματισμών.

-Εντοπισμός παραγόντων που συνέβαλαν στον τραυματισμό – Συχνά παρατηρείται πως η «αιτία» του προβλήματος και η περιοχή του πόνου δεν ταυτίζονται. Η εμπειρία μας σε συνδυασμό με τη σωστή καταγραφή του ιστορικού, θα οδηγήσει στην αναγνώριση των παραγόντων που οδήγησαν σε τραυματισμό.

-Εξατομίκευση – Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε το πλάνο αποκατάστασης που αρμόζει στις ανάγκες και στους στόχους που έχετε, με στόχο την καλύτερη επαναφορά σε δραστηριότητες και τη μείωση πιθανότητας επανατραυματισμών, με σωστή

καθοδήγηση και εκπαίδευση. Σημαντικό κομμάτι του θεραπευτικού πλάνου αποτελεί και η εφαρμογή χρονοδιαγράμματος και στόχων ανά στάδιο, αφού διαφορετικοί ιστοί επουλώνονται με διαφορετικό ρυθμό.

-Βελτίωση απόδοσης – Ειδικά σε περιπτώσεις που ο δρόμος της αποκατάστασης είναι μακρύς και απαιτείται χρονικά μεγαλύτερη αποχή από το άθλημα, μεγάλη σημασία έχει η βελτίωση της δύναμης και της αντοχής σε επιμέρους τμήματα του σώματος. Επίσης, νευραλγικός είναι και ο ρόλος βελτίωσης του καρδιοαναπνευστικού συστήματος.

-Διεπιστημονικότητα – Βασικό κριτήριο ενός επιτυχούς κύκλου αποκατάστασης είναι η αρμονική συνεργασία με άλλους επαγγελματίες που διέπουν την ομάδα γύρω από τον αθλητή/αθλούμενο. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τον θεράποντα ιατρό, τον προπονητή, τον γυμναστή, τον διατροφολόγο και τον αθλητικό ψυχολόγο.