Στη Physio Science Clinic διαθέτουμε 2 από τα καλύτερα ισοαδρανειακά μηχανήματα της αγοράς, την πλατφόρμα KBOX4 και το KPulley Go.

Τι κάνει το ΚΒΟΧ;

Το ΚΒΟΧ δημιουργεί αντίσταση ανάλογης της προσπάθειας του αθλητή, μέσω της περιστροφής σταθμισμένων τροχών, που δημιουργούν αδράνεια με βάση την “ορμή” που δημιουργείται, κατά την σύγκεντρη φάση μιας κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, όσο σκληρά κι αν δουλέψει ο αθλητής (σπρώχνει ή τραβάει) κατά την σύγκεντρη φάση, ο άξονας θα συνεχίσει να περιστρέφεται και να οπισθοχωρεί τον ιμάντα, με την ίδια ενέργεια που δημιουργήθηκε. Εξού και ο όρος «ισοαδρανειακό», όπου το φορτίο είναι σταθερό λόγω της αδράνειας που παράγεται από τον χρήστη και της ενσωματωμένης κινητικής ενέργειας.

Πως λειτουργεί;

Η προπόνηση με αντίσταση λειτουργεί συνήθως με εξωτερικά φορτία και βαρύτητα (π.χ. μπάρα, αλτήρες, κ.λπ.), ενώ το kBox χρησιμοποιεί αδράνεια που δημιουργείται στον σφόνδυλο για να δημιουργήσει αντίσταση παρόμοια με ένα yoyo.

Όποια ενέργεια παραχθεί κατά τη σύγκεντρη φάση, θα επιστραφεί κατά την έκκεντρη. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτεροι τροχοί, για να μειωθεί η ταχύτητα κίνησης και να αυξηθεί η ποσότητα αδράνειας που πρέπει να υπερνικήσει ο αθλητής, όταν εκτελεί διάφορες ασκήσεις.

Λόγω του περιστρεφόμενου τροχού, υπάρχει μια κυκλική δράση στις επαναλήψεις που δεν μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη μορφή προπόνησης με αντίσταση. Τα μεγαλύτερα επίπεδα έντασης δημιουργούνται ενώ οι μύες βρίσκονται στο μεγαλύτερο μήκος τους, κάτι που είναι ευεργετικό για την αύξηση της υπερτροφίας και της αντοχής για τους αθλητές που στοχεύουν να το κάνουν.

Συμπερασματικά, η προπόνηση με KBOX και KPulley Go είναι ιδανική για:

– Καλύτερα αποτελέσματα στη δύναμη και στην υπερτροφία
– Στόχευση στην έκκεντρη φάση της άσκησης.
– Τελικά στάδια αποκατάστασης και επιστροφής στις αθλητικές δραστηριότητες
– Μείωση της εμφάνισης των αρνητικών προσαρμογών μετά από ένα χειρουργείο ή παρατεταμένη ακινησία.