Η συσκευή ηλεκτροδιέγερσης Amimed είναι σχεδιασμένη για να παρέχει μείωση του πόνου, ενεργοποίηση των μυϊκών ινών μετά από τραυματισμό ή χειρουργείο, μείωση του οιδήματος καθώς και ενεργοποίηση ενός νεύρου που έχει υποστεί πάρεση.

Χρησιμοποιείται σε διάφορες μυοσκελετικές κακώσεις και παθήσεις, ενώ η λειτουργία του 2+2 παρέχει την δυνατότητα της εφαρμογής 2 ανεξάρτητων προγραμμάτων σε διαφορετικά σημεία του σώματος ή εφαρμογή προγράμματος ενδυνάμωσης και αναλγησίας ταυτόχρονα.