Η Διεθνής Ομοσπονδία των Ειδικών Μυοσκελετικών Φυσικοθεραπευτών (IFOMPT), ορίζει το Manual Therapy ως εξειδίκευση στην εφαρμοσμένη επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με γνωστικό πεδίο τη διαχείριση των παθολογιών του μυοσκελετικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος.
Βασικοί πυλώνες της φιλοσοφίας του Manual Therapy είναι:
-Ο Κλινικός Συλλογισμός,
-Η χρήση εξειδικευμένων τεχνικών κινητοποίησης και χειρισμών και τέλος,
-Η συνταγογράφηση θεραπευτικής άσκησης.

Η θεραπευτική προσέγγιση είναι απολύτως εξατομικευμένη για κάθε ασθενή και καθορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, καθώς και από το βιο-ψυχο-κοινωνικό προφίλ του κάθε ανθρώπου.

Τα δεδομένα που σήμερα διαθέτουμε, δείχνουν πως ο συνδυασμός των τεχνικών θεραπείας με τα χέρια, σε συνδυασμό με τη θεραπευτική άσκηση και την εκπαίδευση του ασθενούς γύρω από τον πόνο και την παθολογία που καλείται να αντιμετωπίσει μαζί μας, αποφέρει το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Εμείς στη Physio Science Clinic, αξιολογούμε τον καθένα σας ξεχωριστά και μαζί σχεδιάζουμε το ιδανικό πρόγραμμα αποκατάστασης, προκειμένου να επιστρέψετε ανώδυνα και με αυτοπεποίθηση στις καθημερινές σας δραστηριότητες.