Οι Υπηρεσίες μας

Βελονισμός

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Shock Wave

SHOCKWAVE

Clinical Pilates

CLINICAL PILATES

EXXENTRIC

EXXENTRIC

Φυσιοθεραπεια

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Manual Therapy

MANUAL THERAPY

Win Back Tecar

WINBACK TECAR

Θεραπευτική Άσκηση

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ